Obowiązek szkolny 6-latka

Kiedy zaczyna się obowiązek szkolny dla dzieci urodzonych w 2008 roku?

Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r. rozpoczną realizację obowiązku szkolnego we wrześniu 2014 r. r., a dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. – we wrześniu 2015 roku. Niemniej jednak rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. mogą zdecydować o rozpoczęciu przez nie edukacji szkolnej od września 2014 r.
 
Czy rodzice pięciolatków we wrześniu 2014 będą mogli zapisać dziecko do pierwszej klasy?

Rodzice mogą zapisać pięcioletnie dziecko do pierwszej klasy od roku szkolnego 2014/2015. Dyrektor szkoły może przyjąć takiego ucznia po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.